Medlemskap 

bolgen foredragAlle pensjonister og andre interesserte over 60 år kan bli medlem. Medlemskontingenten for tiden kr. 250,- per år.

Du kan melde deg inn over telefon til et av styremedlemmene - du finner telefonnumrene under "Styret" - eller du kan sende e-post til Ragnar J. Jensen. eller ved å kontakte Pensjonistuniversitetets representanter utenfor foredragssalen på Bølgen.

Pensjonistuniversitetet utarbeider program en gang i året. Program og innbetalingsblankett for kontingent sendes ut i desember. Medlemmer som ønsker det, får programmet tilsendt over e-post. De som ikke bruker e-post, får programmet tilsendt i posten.

Alle er velkommen på Pensjonistuniversitetets møter. Entré for ikke-medlemmer er kr. 60,- pr. møte.