Foredragene holdes i Storsalen i Bølgen, vanligvis kl. 11.00. hver 3.tirsdag i måneden. Foredragsholderne våre er svært godt kvalifiserte innen temaene de presenterer for oss. Noen av dem er kjente navn nasjonalt, andre har en mer lokal forankring i sine tema.

Hver 2. tirsdag i måneden kl.11.00. er det litteraturtreff i Bølgen, hvor en foredragsholder forteller om en forfatter eller en bok.

Foredragene er gratis for medlemmer, ikke-medlemmer betaler kr 60,00.

Tirsdag 21.01. kl. 11.00 
Rita Kilvær: Straff som virker —dilemmaer og utfordringer — nå og i framtiden.
Regiondirektøren i Kriminalomsorgen - fra Larvik vil gi oss bedre mulighet til å
forstå viktige, men kompliserte samfunnsutfordringer.

Tirsdag 18.02. kl. 11.00 
Torgeir Waterhouse:
Vår digitale verden — store muligheter, men ikke glem din egen Sikkerhet.
En gjennorngangsfigur fra IKT Norge i mediene, med tydelige kommentarer til
medieutviklingen, mest for bedrifter, men også til hjelp og nytte for alle oss andre brukere.
Årsmøtet avholdes etter foredraget.

Tirsdag 17.03. kl.11.00
Helge Simonnes: God bless America —kampen om korset i politikken.
Mangeårig redaktør og forfatter advarer om farene ved å blande politikk og religion og
gir både nasjonale og internasjonale eksempler.

Tirsdag 21.04. kl. 11.00 
Kalie Moene: Lille Norge i en Stor verden (velferdsstat +kapitalisme = sant)
økonomiprofessoren har markert seg sterkt i debatten gjennom mange år og har forsket
mye på ( og blitt en forsvarer for) den nordiske modellen.

Tirsdag 19.05. kl. 11.00 
Kjerstin Aukrust: Frankrike — politikk og samfunn.
Førsteamanuensis Kjerstin Aukrust er en mye brukt ekspertkommentator vedr. forhold i
Frankrike: i NRK, TV2 og div.aviser. Hun er glimrende egnet til å gi oss bedre innsikt i hva
Frankrike står for i dag.

Søndag 6.09. kl. 15.00
Jubileumsmarkering. 31.08.90 ble Pensjonistuniversitetet registrert i Brønnøysundregisteret. Vi feirer jubileet med et ekstra arrangement i Bølgen søndag 06.09. kl.15 - 17.

Vi får besøk av Per Inge Torkelsen, som gjennom "foredraget" sitt  "Pensjonister og andre kravstore folk" harselerer litt over oss pensjonister. I tillegg får vi et musikkinnslag som PT ikke er helt klart. Men hold av dagen slik at du kan feire med oss!

Tirsdag 15.09. kl. 11.00
Steinar Madsen: Hvordan medisinere på kroppens premisser?
Medisinsk fagdirektør i Statens Legemiddelverk advarer mot overmedisinering og gir oss en hjelpende oversikt over hvordan medisin virker best, inkludert «siste skrik» - persontilpasset.

Tirsdag 20.10. kl. 11.00
Erik Bringedal: Hvordan ligger vi an etter det første året?
Åpen tilbakemelding fra vår nye ordfører.

Tirsdag 17.11. kl. 11.00
Arild Vatn: Har vi en framtid der mennesker kan leve i harmoni med naturen?
Hva krever dette av oss?
Professoren som er ekspert på økologisk økonomi, har påtatt seg en stor oppgave med å synliggjøre vesentlige fakta for å forstå de største utfordringene innen, klima, bærekraft og økologisk mangfold.

Tirsdag 15.12. kl. 11.00- ca- 12.30 (Fellesarrangement med litteraturgruppa)
Musikkens magi!
Personalet Ved Larvik Kulturskole vil formidle sin fabelaktige kompetanse for oss. Gjennom
varierte musikalske uttrykk vil de dele sine erfaringer rundt hva musikk gjør med mennesker i
alle aldre, og hvor viktig den er for helsa vår.

Tirsdag 19.01. kl. 11.00 og 13.00
Kjerstin Aukrust: Frankrike —politikk og samfunn.
Hun er en mye brukt ekspertkommentator vedr. forhold i Frankrike, i NRK, TV2 og div. aviser, og er glimrende egnet til å gi oss bedre innsikt i hva Frankrike står for i dag.

Tirsdag 16.02. kl.11.00 og 13.00
Kalle Moene: Lille Norge i en stor verden (velferdsstat + kapitalisme = sant).
Økonomiprofessoren har markert seg sterkt i debatter gjennom mange år og har forsket mye på (og blitt en forsvarer av) den nordiske modellen.
ÅRSMØTE kl. 12.10

Tirsdag 16.03. kl. 11.00 og 13.00 i Teaterhuset Munken
Dag Hareide: Teknologi og demokrati.
En analyse av gigantselskapene innen informasjonsteknologi — hva gjør de med våre hverdagsliv, våre arbeidsplasser og vårt demokrati.
Tirsdag 20.04. kl. 11.00

Erik Bringedal: Ja, sånn har det gått, og nå skal vi.............
Åpenhjertig time med vår nye ordfører.
Tirsdag 25.05. kl. 11.00

Øyvind Brodtkorp Nustad: Snøen som falt i fjor.
Et varmt og muntert gjensyn med 1950- og 60-tallet.

Tirsdag 21.09. kl.11.00 
Wolfgang A. M. Plagge: Musikken bak historien — historien bak musikken.
En reise i ord, tanker og hendelser, fra middelalderen til i dag.

Tirsdag 19.10. kl.11.00 
Marta Breen: Damer du burde ha kjent.
Marta Breen er fra Larvik og har allerede rukket å skrive flere bøker, er journalist og har bakgrunn fra Radio Orakel ++
Hun vil gi oss et dypdykk i spennende profiler fra norsk kvinnehistorie.

Tirsdag 16.11. kl.11.00
Åse Kringlebotn: Ernæring, helse og matglede i seniorlivet.
Eksperten og forfatteren gir oss gode råd og praktiske tips, bilder av god mat og matglede; og alt med et smil.

Tirsdag 15.12.kl. 11.00 - ca. 12.30
(Fellesarrangement med litteraturgruppa)
Musikalsk overraskelse.

feed-image