Artikkelindeks

I denne utfordrende situasjonen følte vi behov for å nå ut til dere med litt informasjon igjen. Vi har, som dere vet, ikke hatt mulighet til å gjennomføre programmet vårt. Derfor har vi drøftet med foredragsholderne for mars, april og mai om vi kunne gi dere tilgang til foredragene deres via skjerm. Men ingen av dem anbefalte det; de ville heller komme til oss på et senere tidspunkt når det blir mulig å samles i Bølgen igjen.

Foreløpig håper vi at høstprogrammet kan gå som normalt, men vi har ikke fått noe klarsignal. Dersom det går i orden, så vil vi trolig prøve å legge inn et ekstra foredrag i høst og overføre de andre til 2021. Larvik by er for øvrig 350 år neste år, og det vil naturlig nok bli markert hos oss i vårt program.

Usikkerheten gjelder selvfølgelig også vårt planlagte jubileumsarrangement  06.09. Vi vil derfor komme tilbake med mer informasjon om alt dette så fort vi gis normale muligheter til å samles.

Vi håper det går bra med dere alle og gleder oss til å se dere igjen!

For styret i Pensjonistuniversitetet

Arnfinn Løvaas