Artikkelindeks

stopp signStyret i Pensjonistuniversitetet har i samråd med kommunen vurdert at vårt arrangement 17.03. ikke er nødvendig. Derfor blir det avlyst.

Vi skal følge situasjonen framover og vil vurdere om arrangementene kan forskyves, slik at vi ev. får en noe mer hektisk periode seinere, når dette forhåpentligvis er over.

Styret