pu jul 2019Foto: Waldemar Roddvik

Vi har lagt bak oss et veldig godt år, mange positive tilbakemeldinger fra dere og en skikkelig økning i medlemstallet. Det gir oss i styret inspirasjon til å fortsette denne utviklingen, og vi håper programmet dere nå har fått bidrar til det, og at vi ser dere ofte i 2020.
Vi ønsker hver og en av dere en god jul og alt godt i det nye året.

På vegne av styret
Arnfinn Løvaas