Litteraturgruppa ledes av:

Dyre Vaa (leder) 932 54 271
Birgit Brøvig Hauge 992 53 146
Anne Labori  992 38 781