Ruth Vindholmen: Jeg ville ikke bare overleve, men også leve.
Hun har tilbrakt over 300 timer på operasjonsbordet etter en stygg front mot front-kollisjon, men er i dag et viktig, ressurssterkt forbilde for mange. Hun kommer sammen med Kåre Eriksen, lokallagsleder i Blindeforbundet.