Kjære medlemmer.
Programmet for 2021 er klart, og vi håper det har blitt et variert program som gir dere lyst til å oppleve dette sammen med oss.
2020 har jo blitt et veldig spesielt år og 2021 er også usikkert. Vi vil gjøre vårt ytterste for å gjennomføre, samtidig som vi ivaretar de pålagte smitteverntiltak.
Husk å gi oss din e-postadresse. Da kan dere fortløpende motta viktig informasjon fra oss.
Velkommen til nye foredrag i 2021.
Mvh
Arnfinn Løvaas
leder

Her finner du oversikten over Foredrag i Bølgen Kulturhus 2021 og Litteraturgruppas program 2021.