Bakgrunn:
Klimakrisen blir ofte sett på som en naturvitenskapelig utfordring. Men, som Arild Vatne presiserte på foredraget i Pensjonistuniversitetet 17. november i år er det relevant å tenke på tiltak både på det individuelle, økonomiske og det politiske nivå. Vi som enkeltpersoner kan bidra gjennom vårt daglige forbruk og organisering av egen hverdag. Vi kan også bidra til at problemstillingen og løsninger blir mer sentralt i vår politiske hverdag. Men, hvordan kan vi bidra på en unik måte i et lokalsamfunn som Larvik?
Undertegnede, Bjørn Z. Ekelund, har fått midler av Innovasjon Norge for å forske på ulike seminarformer med klima som tema. Problemstillingen er «Hva kan vi gjøre individuelt og sammen for å bidra til et lokalsamfunn som er mer klimavennlig?»

Du kan lese hele invitasjonen og hvordan du deltar ved å klikke på denne lenken:
Invitasjon til Larvik Pensjonistuniversitetets medlemmer