Foredragene holdes i Storsalen i Bølgen, vanligvis kl. 11.00. hver 3.tirsdag i måneden. Foredragsholderne våre er svært godt kvalifiserte innen temaene de presenterer for oss. Noen av dem er kjente navn nasjonalt, andre har en mer lokal forankring i sine tema.

Hver 2. tirsdag i måneden kl.11.00. er det litteraturtreff i Bølgen, hvor en foredragsholder forteller om en forfatter eller en bok.

Foredragene er gratis for medlemmer, ikke-medlemmer betaler kr 60,00.