bokeskogen maiPensjonistuniversitetet i Larvik er en ideell organisasjon med det formål å spre kunnskap blant medlemmene. De faste aktivitetene består av foredrag og litteraturtreff. Alle over 60 år kan bli medlemmer, men foredragene er åpne for alle.

Les mer Om Pensjonistuniversitetet i Larvik


 

I denne utfordrende situasjonen følte vi behov for å nå ut til dere med litt informasjon igjen. Vi har, som dere vet, ikke hatt mulighet til å gjennomføre programmet vårt. Derfor har vi drøftet med foredragsholderne for mars, april og mai om vi kunne gi dere tilgang til foredragene deres via skjerm. Men ingen av dem anbefalte det; de ville heller komme til oss på et senere tidspunkt når det blir mulig å samles i Bølgen igjen.

Foreløpig håper vi at høstprogrammet kan gå som normalt, men vi har ikke fått noe klarsignal. Dersom det går i orden, så vil vi trolig prøve å legge inn et ekstra foredrag i høst og overføre de andre til 2021. Larvik by er for øvrig 350 år neste år, og det vil naturlig nok bli markert hos oss i vårt program.

Usikkerheten gjelder selvfølgelig også vårt planlagte jubileumsarrangement  06.09. Vi vil derfor komme tilbake med mer informasjon om alt dette så fort vi gis normale muligheter til å samles.

Vi håper det går bra med dere alle og gleder oss til å se dere igjen!

For styret i Pensjonistuniversitetet

Arnfinn Løvaas


 

stopp signStyret i Pensjonistuniversitetet har i samråd med kommunen vurdert at vårt arrangement 17.03. ikke er nødvendig. Derfor blir det avlyst.

Vi skal følge situasjonen framover og vil vurdere om arrangementene kan forskyves, slik at vi ev. får en noe mer hektisk periode seinere, når dette forhåpentligvis er over.

Styret


 

Til alle medlemmer.

31.08.90 ble Pensjonistuniversitetet registrert i Brønnøysundregisteret. Vi feirer jubileet med et ekstra arrangement i Bølgen søndag 06.09. kl.15 - 17.

Vi får besøk av Per Inge Torkelsen, som gjennom "foredraget" sitt  "Pensjonister og andre kravstore folk" harselerer litt over oss pensjonister. I tillegg får vi et musikkinnslag som PT ikke er helt klart. Men hold av dagen slik at du kan feire med oss!

Med hilsen fra

Styret

Du finner Litteraturgruppas program for 2020 ved å følge menyvalget Litteraturtreff eller ved å følge denne lenken Litteraturgruppas program i Bølgen Kulturhus 2020.

Du finner programmet for foredragene i Bølgen ved å følge menyvalget Foredrag og ved å følge denne lenken Foredrag i kulturhuset Bølgen i 2020.

Gå ikke glipp av informasjon Pensjonistuniversitetet sender til medlemmene over e-post. Gi oss din mailadresse.

feed-image